Τεχνική υποστήριξη

technical support

 

Η Covim Hellas οργάνωσε ένα άρτιο τεχνικό τμήμα υποστήριξης πελατών.

Προσφέρει service υψηλού επιπέδου με λύσεις για κάθε πελάτη, ανεξάρτητα από τη μηχανή καφέ που χρησιμοποιεί.

Για κάθε πελάτη επίσης υπάρχει ειδική καρτέλα παρακολούθησης, ενώ ανάλογα με την περιοχή (σκληρότητα νερού), ακολουθείται και η κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.

Τελικός στόχος της εταιρίας είναι η αίσθηση της ασφάλειας, της ταχείας εξυπηρέτησης και της άμεσης ανταπόκρισης σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα.